Leden

Naam: Functie: Portefeuille:
Dhr. V. van Kuijen voorzitter identiteit
Dhr. R.I.M. Gijsen lid financiën
Dhr. F. Lemmens lid communicatie
Mw. J.M. Boelhouwer lid personeel
Mw. M.C. van der Meer vicevoorzitter kwaliteit / onderwijs
Dhr. J. Tengbergen lid kwaliteit / onderwijs
Dhr. G.J.J. Rolsma algemeen directeur dagelijks bestuur