Leden

Naam: Functie: Portefeuille:
Dhr. W.H. Ellenbroek voorzitter
Dhr. R.I.M. Gijsen lid financiën
Mw. M.C. van der Meer vicevoorzitter kwaliteit / onderwijs
Dhr. J. Tengbergen lid kwaliteit / onderwijs
Vacature
Dhr. G.J.J. Rolsma algemeen directeur dagelijks bestuur