De Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit.
Zij wil dit bereiken vanuit een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit.
Binnen haar onderwijs wil zij zich richten op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij rekening houdend met zijn talenten en mogelijkheden.

De stichting SKOSS beheert zes basisscholen in Soest en Soesterberg met ongeveer 1300 leerlingen en 140 personeelsleden.

SKOSS Soest scholen