Naam: Functie: Portefeuille:
Dhr. W.H. Ellenbroek voorzitter identiteit
Dhr. R.I.M. Gijsen lid financiën
Mw. C.M. Bonekamp lid personeel
Mw. B. Visser lid kwaliteit / onderwijs
Dhr. J. Tengbergen lid kwaliteit / onderwijs
Dhr. M. van Elteren Voorzitter College van Bestuur dagelijks bestuur

SKOSS Soest bestuur