Naam: Functie: Portefeuille:
Dhr. W.H. Ellenbroek voorzitter identiteit
Dhr. R.I.M. Gijsen lid financiën
Vacature lid personeel
Mw. M.C. van der Meer vicevoorzitter kwaliteit / onderwijs
Dhr. J. Tengbergen lid kwaliteit / onderwijs
Dhr. G.J.J. Rolsma algemeen directeur dagelijks bestuur

SKOSS Soest bestuur