Naam: Functie: Portefeuille:
Dhr. W.H. Ellenbroek voorzitter identiteit
Dhr. R.I.M. Gijsen lid financiën
Mw. C.M. Bonekamp lid personeel
Mw. M.C. van der Meer vicevoorzitter kwaliteit / onderwijs
Dhr. J. Tengbergen lid kwaliteit / onderwijs
Dhr. A.J.C. de Wit Voorzitter College van Bestuur (a.i.) dagelijks bestuur

SKOSS Soest bestuur