Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn o.a. personeelsleden en ouders van onze scholen.

Onze GMR leden

Mw. K. Uyland Personeelsgeleding
Mw. J. Louwen Personeelsgeleding
Mw. R. Smits Personeelsgeleding
Mw. A. Pothoven, voorzitter Oudergeleding
Mw. M. van der Starre Oudergeleding
Mw. M. Hoeben-Kragt Secretariaat
  • GMR-verslagen